Skip to main content

STIGAO NAM JE EURO

Poštovani kupci,

od 01.01.2023. godine službena valuta u Hrvatskoj bit će euro. Odlukom o primanju Hrvatske u eurozonu i određivanjem službenog fiksnog tečaja konverzije kune za euro počeo je prijelazni period prilagodbe.

Stoga smo i mi krenuli s uvođenjem dvojnog iskazivanja cijena, te će cijene proizvoda biti prikazane i u eurima i u kunama. Prikaz dvojnih cijena i fiksnog tečaja u svim će našim trgovinama biti iskazan najkasnije do početka zakonske obveze, 05.09.2022. godine. U našim trgovinama će se u narednim danima odvijati proces prilagodbe i zamjene cjenovnih oznaka, stoga vas ljubazno molimo za razumijevanje i strpljenje tijekom kupnje. Obveza dvojnog iskazivanja cijena započinje od 05.09.2022. i traje do 31.12.2023. godine.

Odlukom Vijeća Europske unije, fiksni tečaj konverzije prema kojem se vrši preračunavanje cijena je  1 EUR = 7,53450 kuna.

Cijene se preračunavaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se sastoji od šest znamenaka. To znači da se u slučaju Hrvatske tečaj konverzije sastoji od glavnog broja i pet decimala, a pri preračunavanju cijena primjenjuje se fiksni tečaj konverzije u cijelosti odnosno u punom brojčanom iznosu. Dvojno iskazivanje cijena omogućit će Vam praćenje konverzije cijena iz kune u euro kao garanciju da se preračunavanje neće iskoristiti za zaokruživanje na višu cijenu. Kada se cijene preračunaju na način da se koristi pet decimala tek tada je dopušteno zaokruživanje cijene na najbliži cent.

U prva dva tjedna 2023. godine, točnije od 01.01. do 14.01.2023. godine, počinje plaćanje eurima s time da ćete još moći plaćati i u kunama, no blagajnice će Vam uzvraćati novac isključivo u eurima. Ako Vam i nakon 14.01.2023. godine ostane nešto kuna moći ćete ih zamijeniti u svojoj matičnoj banci ili u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB).

Obveza dvojnog iskazivanja cijena prestaje 01.01.2024. godine.

Vaš KiK