Skip to main content

Impresum

Svi sadržaji KiK Internet stranice zaštićeni su autorskim pravima. Za njihovo umnožavanje ili upotrebu tekstova i slika potrebna je suglasnost tvrtke KiK Textilien und Non-Food GmbH. Za sadržaje Internet stranica na koje upućuju hiperlinkovi KiK Textilien und Non-Food GmbH nije odgovoran.

 

Adresa za kontakt

KIK Textilien und Non-Food d.o.o.
Zaprešićka 2, Jablanovec
HR-10290 Zaprešić

T +385 1 3669 350
F +385 1 3692 870
E-Mail: info-hrvatska@kik.hr

Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 29471249755
Matični broj subjekta: 080667234


Direktori

Ante Rimac
Rüdiger Hartmann
Sebastian Bader