Skip to main content

Visoki, viši - naši standardi

Kako bismo osigurali da procesi i smjernice zadovoljavaju tražene standarde i da su ispunjeni naši zahtjevi navedeni u kodeksu ponašanja, mi redovito provjeravamo naše dobavljače uz pomoć revizija.

Provodimo mnogo društvenih projekata

Informirajte se sada

Mali uvid

Što su revizije?

Tijekom revizije detaljno se provjerava tvornica jednog dobavljača. Obično se kod naših dobavljača provode revizije društva, kvalitete i okoliša.

Revizija društva ispituje radne uvjete radnika u tvornicama. To uključuje propise o radnom vremenu, socijalnim naknadama, plaći, diskriminaciji kao i postupanju kod podugovaranja.

Revizija kvalitete provjerava jesu li u tvornicama ispunjeni specificirani zahtjevi procesa i proizvoda, kao i standardi kvalitete.

Kod revizije zaštite okoliša provjerava se ispunjenost zakonskih zahtjeva, ekološki relevantnih postupaka i ekoloških standarda.

Svake godine provedemo preko 1.000 revizija, neke uz pomoć vanjskih revizora. Kao prva tvrtka u tekstilnoj industriji, uspjeli smo zaključiti sporazum o “odgovornosti revizora” s dvije revizorske kuće. U skladu s tim, revizori jamče točnost informacija u razdoblju od tri mjeseca nakon što je revizija dovršena. Ovaj sporazum je vrlo važan korak za poboljšanje kvalitete revizija uz osiguravanje boljih uvjeta za radnike. Od 2017. godine naše se revizije također provode nenajavljeno.

Kako bismo rezultate revizija učinili još bržim i bolje dostupnim, promijenili smo naše interne procese. Uvođenjem revizijske matrice značajno se ubrzava revizijski proces, brže se otkrivaju nedostaci povezani sa sigurnošću i stvara diferencirano izvješćivanje.

Implementacija

Kodeks ponašanja - uvijek svjesni odgovornosti!

Nemamo vlastite tvornice za proizvodnju naše robe, već surađujemo s neovisnim dobavljačima širom svijeta.

Zahtjevi našeg kodeksa ponašanja temelje se na sporazumima Međunarodne organizacije rada (MOR) i temeljnim standardima rada Ujedinjenih naroda. Temeljni standardi rada su društveni standardi u okviru svjetskog trgovinskog poretka, čiji je cilj jamčiti pristojne radne uvjete i odgovarajuću zaštitu. To uključuje između ostalog zabranu prisilnog i dječjeg rada, slobodu udruživanja, kolektivno pregovaranje, jednake plaće i zabranu diskriminacije. Svi članovi MOR-a dužni su poštivati, promicati i primjenjivati ​​važeće propise.

Kodeksom ponašanja smo 2006. godine stvorili obvezujuću osnovu za naše trgovačke odnose. U studenom 2015. godine stupila je na snagu revidirana verzija Kodeksa ponašanja. Aspektu zaštite okoliša pridaje se nova važnost. Naši poslovni partneri moraju osigurati da se štetni utjecaji na  okoliš u proizvodnom procesu svedu na minimum i spriječe u najvećoj mogućoj mjeri. Poštivanje kodeksa provjerava se redovitom revizijom.

 

Znatiželjan?

Pročitaj cijeli kodeks ponašanja