Skip to main content

Informacije o zaštiti podataka kod KiK-a

Ovim informacijama o zaštiti podataka želimo Vas informirati na koji način vršimo obradu osobnih podataka. U potpunosti smo svjesni važnosti koju obrada osobnih podataka ima za korisnika te sukladno tome veliku važnost pridajemo pridržavanju svih zakonskih propisa povezanih sa zaštitom podataka. Pri tome je zaštita Vaše privatnosti nama od najvećeg značaja te time pridržavanje svih zakonskih propisa vezanih uz zaštitu podataka samo po sebi razumljivo.

Naša praksa kod zaštite podataka je u sukladnosti s time povezanim propisima, prije svega s Općom uredbom o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 te sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate naše informacije o zaštiti podataka. Ukoliko bi imali dodatnih pitanja ili napomena vezano uz zaštitu podataka, slobodno nam se obratite na e-mail zastitapodataka@kik.hr .


Pravna podloga

Vaše podatke obrađujemo sukladno slijedećim zakonskim propisima:

 • privola, npr. Newsletter, upiti: čl. 6 st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka
 • predugovorni postupci, naručivanje, postupak ogovornog odnosa: čl. 6 st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka 
 • pravne obveze kao npr. obveza pohrane podataka: čl. 6 st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka
 • reklamne aktivnosti bez privole, tracking, Server-Logfiles, npr. poboljšanje ponude te tehnički razlozi (opravdani interes): čl. 6 st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka
   

Pohrana podataka o pristupu Server-Logfiles

Prilikom svake posjete naše internetske stranice naš sustav automatski preuzima podatke s Vašeg uređaja i sprema ih u takozvane Server-Logfiles.

Slijedeći podaci se preuzimaju:

 • datum i vrijeme pristupa internet stranici
 • ime pregledane datoteke
 • podrijetlo-URL, mjesto s kojeg je stranica posjećena
 • IP adresa
 • prenesena količina podataka
 • pružatelj usluga (Provider)
 • korišteni preglednik i operacijski sustav

Pohrana navedenih podataka nije u vezi s bilo kojim drugim osobnim podacima korisnika. IP-adresa može teoretski upućivati na određenog korisnika, međutim neposredno upućivanje na Vaš identitet na osnovi ove informacije nije nikako moguć.

Pohrana u Server-Logfiles odvija se iz slijedećih opravdanih razloga:

 • jamstvo sigurnosti naših informacijskih sustava (prevencija prevara i forenzika)
 • osiguranje rada sustava bez ikakvih smetnji
 • optimiranje web stranice


Kako bi internetska stranica besprijekorno radila, nužno je potrebno obuhvatiti podatke s internetske stranice i pohraniti ih u LogFiles. U tom slučaju ne postoji mogućnost prigovora od strane korisnika.

Podaci neće biti korišteni u marketinške svrhe. Podaci se brišu u trenutku kada više nisu potrebni za Vaše potrebe pregleda internetske stranice.
 

Obuhvat podataka i njihovo korištenje kod davanja podataka o kontaktu

Osobni podaci se prikupljaju u slučaju kada ih Vi svojevoljno podijelite s nama putem našeg obrasca za kontakt ili putem slanja elektronske pošte (e-mail). Iz pojedinih obrazaca je vidljivo koji se podaci skupljaju. Nama ustupljene Vaše podatke koristimo samo u svrhu obrade Vašeg upita/zahtjeva. Po obradi i završetku Vašeg upita/zahtjeva Vaši podaci se blokiraju za daljnju obradu te se nakon proteka zakonskih rokova o pohrani podataka brišu, ukoliko se niste dobrovoljno  izjasnili kako želite da i dalje možemo koristiti Vaše podatke ili si mi zadržavamo pravo daljnjeg korištenja podataka budući je zakonski omogućena te smo Vas o tome i neposredno obavijestili.

 

Podaci o prijavama za određeno radno mjesto

Ukoliko ste nam dostavili Vaše podatke u svrhu prijave za određeno radno mjesto putem e-maila ili web stranice, Vaši podaci će biti isključivo korišteni kod obrade podataka u navedenu svrhu te, ukoliko ne dođe do zasnivanja radnog odnosa, biti brisani po isteku roka od šest mjeseci. Naravno, ukoliko niste dobrovoljno pristali na pohranu Vaših podataka na duži period. U tu svrhu je potrebno popuniti obvezne podatke, u suprotnom nećemo biti u mogućnosti Vaš zahtjev odnosno samo ćemo djelomično moći udovoljiti Vašem zahtjevu.


Obrada podataka prilikom prijave za naš Newsletter putem e-maila

Kada se prijavljujete na naš Newsletter obrađujemo nama dostavljene podatke kako bi bili u mogućnosti redovito Vam slati putem e-maila naš Newsletter. Vaši podaci neće biti dostavljeni niti prodani trećoj strani. Isto tako koristimo Vaše klikove na Newsletter-u kako bi poboljšali našu ponudu i ciljano usmjerili naše marketinške korake. I ovdje se koriste samo podaci koje ste kod prijave na Newsletter naveli. Odjava s Newsletter – a je u svako doba moguća i može uslijediti putem poruke ili putem za to predviđenog Link-a u samom Newsletter-u bez ikakvih troškova koji bi Vas teretili.

 

Korištenje kolačića (cookies)

Koristimo samo tehnički nužne kolačiće.


Pravo na informacije i mogućnosti uspostave kontakta

Vi imate pravo na besplatnu informaciju o Vašim podacima koji su pohranjeni kod nas kao i ukoliko je iskazana  potreba pravo na ispravak, ograničenje ili brisanje podataka kao i na prijenos podataka. Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka, opoziv korištenja osobnih podataka nakon već dane suglasnosti  ili kod prigovora kod određenog korištenja podataka molimo da se obratite na slijedeću adresu odnosno e-mail adresu


Odvjetnički ured Mlinac

Buzine Ratka 6
HR-10430 Samobor
 zastitapodataka@kik.hr 

Nadalje imate mogućnost obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ukoliko se obrada Vaših  podataka zasniva na Vašoj privoli, imate pravo u svakom trenutku povući Vašu privolu za obradu podataka. U tom slučaju ispravnost obrade podataka do trenutka povlačenja Vaše privole za obradu podataka nije upitna.


Voditelj obrade podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je:

KiK Textilien und Non-Food d.o.o.
Zaprešićka 2, Jablanovec
10290 Zaprešić


Podatke o Upravi kao i ostale podatke možete pronaći u našem impresumu.