Skip to main content

Naš društveni angažman

Dobra, povoljna moda i održivo poslovanje za nas su neodvojivi. Uključeni smo na različite načine: za okoliš, za ljudska prava, kao i za poštene prihode i uvjete proizvodnje kod naših dobavljača.

Postavili smo si daljnje ciljeve u području odgovornosti

Informirajte se sada

Za nas se već godinama podrazumijevaju visoki društveni i ekološki standardi - iz uvjerenja. Naši kupci svojim kupnjama podržavaju naše projekte: omogućuju više pravde, više prosperiteta i bolje životne uvjete.

Naš angažman

Sljedeći projekti su nam posebno prirasli srcu

Financiramo nekoliko škola u Bangladešu - to nas čini jednim od najvećih privatnih pružatelja obrazovanja u zemlji. Dobro obrazovanje važan je preduvjet za profesionalni uspjeh. 3.000 djece ima koristi od našeg angažmana. Naše škole imaju najnoviju tehnološku opremu. Imaju suvremene nastavne materijale i pokrivaju svoje potrebe za energijom vlastitim solarnim sustavima. Osim toga, podržavamo jednu osnovnu školu i jedan vrtić u Dhaki.

Pristup čistoj vodi temelj je za bolju higijenu i zdravlje. Iz tog smo razloga instalirali više od 8.000 bunara i 2.000 zahoda u Bangladešu, našoj glavnoj zemlji za proizvodnju tekstila. Više od 600.000 ljudi ima koristi od čiste pitke vode zahvaljujući našem projektu.

Podržavamo sveobuhvatne ponude medicinske njege. Time omogućujemo da sve više tvorničkih radnika u našim tvornicama dobavljača i njihova djeca dobivaju besplatnu medicinsku pomoć. Do sada smo financijski podržali više od 50.000 tretmana.

Pobudili zanimanje?

Više informacija o našem društvenom angažmanu, proizvodnim standardima i ciljevima za budućnost možete pronaći u aktualnom

Izvješću o održivosti